(fd Djurskyddet Bohuslän)


Våra adoptionsvillkor


Vi har adoptionsvillkor som måste följas.

Vänligen läs igenom dessa INNAN du tar kontakt med oss för att få adoptera. 


Adoptionsvillkor

 1. Köparen förbinder sig att känna till, samt följa de djurskyddslagar och föreskrifter som finns.
 2. Köparen får inte ha djurförbud eller vara föremål för utredning för brott mot djur.
 3. Köparen ansvarar för att katten inte utsätts för vanvård, djurplågeri, vetenskapliga eller andra experiment.
 4. Köparen förbinder sig att ge katten tillgång till det gemensamma hemmet. Katten ska, oavsett om den är inne- eller utekatt ha tillgång till kattlåda och klösträd i bostaden. Kustorp Katthem adopterar inte ut katter som endast ska få bo utomhus, så kallade stallkatter.
 5. Köparen förbinder sig att ta god hand om katten och ge den näringsrik mat, god omvårdnad och regelbunden tillsyn.
 6. Köparen förbinder sig att, innan adoptionen verkställs ha tagit reda på om det finns personer med pälsdjursallergi i närmiljön. Kustorp Katthem adopterar inte ut djur till hem med pälsdjursallergi.
 7. Köparen förbinder sig att vid den händelse att katten skadas eller blir sjuk ge katten veterinärvård.
 8. Köparen åtar sig alla kostnader för katten.
 9. Köparen åtar sig att hålla katten försäkrad.
 10. Köparen förbinder sig att se till att katten hålls fullvaccinerad, i enlighet med veterinärs rekommendation. Finns andra katter i hushållet ska även dessa hållas fullvaccinerade.
 11. Köparen förbinder sig att se till att katten kastreras. Om katten inte är kastrerad vid adoptionen så ska köparen ombesörja att katten kastreras, vid 5-6 månaders ålder i enlighet med köpeavtalet som skrivs vid adoptionen. Kastrering ingår i adoptionsavgiften och är obligatorisk. Rekvisition för kastration av katt lämnas ut vid kontraktsskrivning. Vuxna katter är kastrerade innan adoption.
 12. Köparen förbinder sig att inte släppa ut utekatten de första 4 veckorna (minst) efter hemkomst.
 13. Köparen förbinder sig att inte släppa ut utekatten innan den är kastrerad, ID-märkt och registrerad i ett ägarregister. 
 14. Köparen förbinder sig att anpassa kattens utevistelse efter hur utemiljön ser ut. Om köparen bor eller flyttar till ett tätbebyggt område med hårt trafikerade vägar ska katten vara innekatt.
 15. Köparen förbinder sig att hålla innekatten inom bostaden. Innekatten får inte tas ut i sele eller släppas ut på egen hand.
 16. Köparen förbinder sig att säkerställa att innekatten inte kan rymma vid vistelse på bostadens balkong eller uteplats. Om innekatten ska vistas på balkong eller uteplats så ska denna vara innätad eller inglasad.
 17. Köparen förbinder sig att meddela Kustorp Katthem om kattens bostadsadress förändras.
 18. Köparen förbinder sig att omedelbart meddela Kustorp Katthem om katten rymt.
 19. Köparen förbinder sig att meddela Kustorp Katthem om katten ska avlivas. Godkända undantag är om Kustorp Katthem inte kan kontaktas och eventuell väntan medför stort lidande för katten eller om kattens överlevnadsmöjligheter är obefintliga.
 20. Köparen förbinder sig att alltid transportera katten i transportbur.

Dessutom

 • Köparen förbinder sig att ge en statusrapport till Kustorp Katthem efter två dagar, två veckor och två månader. Kontakt kan ske via telefon eller mejl.
 • Köparen godkänner att Kustorp Katthem får göra uppföljningsbesök i kattens nya hem.
 • Om katten återlämnas till Kustorp Katthem inom 14 dagar så betalas köpesumman tillbaka. Detta gäller inte vid kontraktsbrott.
 • Om köparen bryter mot avtalet, så upphävs kontraktet och Kustorp Katthem har rätt att återta katten.
 • Om köparen av någon anledning, som inte var känd vid adoptionstillfället inte kan behålla katten ska hen ta kontakt med Kustorp Katthem.