(fd Djurskyddet Bohuslän)

Charlie

Hankatt, född 20220101


Charlie kom till oss tillsammans med fem andra katter efter att de hade blivit kvarlämnade efter flytt. Charlie är något försiktig men snäll och gosig. Charlie vill gärna få en snäll kattkompis i sitt för-alltid-hem och så småningom få tillgång till trygg utevistelse på landet eller tillgång till rastgård. Charlie vill inte bo med barn.

Charlie är kastrerad, vaccinerad, chipmärkt, besiktad och försäkrad i Agria. Det finns möjlighet att ta över försäkringen.